Despre afaceri

Buletin juridic

Decizia Curţii Constituţionale a României de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2712 alin (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de …

Page 1 of 212