Companii - Mureș

Rafineaza cautarea:
Descopera Top Companii de incredere

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Universitatea "PETRU MAIOR" Targu Mures, componenta a sistemului educational din Romania, este o institutie de stat pentru instructie superioara si cercetare stiintifica acreditata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, Consiliul National de Evaluare si Acreditare Academica si Guvernul Romaniei; are in componenta sa: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Stiinte si Litere, Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative, departamente, compartimente functionale si centre. Este o institutie antreprenoriala, cu o dinamica remarcabila, deschisa necesitatilor de formare ale publicului, actionand ca "O UNIVERSITATE PENTRU COMUNITATE". In conformitate cu Declaratia de la Bologna, Universitatea "PETRU MAIOR" vine in intampinarea tinerilor absolventi de liceu cu o oferta educationala complexa, structurata in functie de cerintele formulate de globalizarea pietei muncii si integrarea Romaniei in Uniunea Europeana. Oferta educationala cuprinde: invatamant universitar de zi, cu frecventa redusa si la distanta; programe de formare continua, de educatie a adultilor si programe de perfectionare a cadrelor didactice din preuniversitar si a personalului didactic propriu.Domenii de studiu de licenta / Specializari:Inginerie industriala - Tehnologia constructiilor de masini; Design industrial; Mecatronica si robotica - Mecatronica; Inginerie si management - Inginerie economica industriala; Ingineria mediului - Ingineria si protectia mediului in industrie; Ingineria sistemelor - Automatica si informatica aplicata; Calculatoare si tehnologia informatiei - Calculatoare; Inginerie energetica - Ingineria sistemelor electroenergetice;Matematica - Matematica informatica; Informatica - Informatica; Limba si literatura - Limba si literatura (Romana-Engleza, Romana-Franceza, Engleza-Franceza); Limbi moderne aplicate - Limbi moderne aplicate; Istorie - Istorie; Relatii internationale si studii europene - Relatii internationale;Management - Management; Contabilitate - Contabilitate si informatica de gestiune; Administrarea afacerilor - Economia comertului turismului si serviciilor; Finante - Finante banci; Stiinte administrative - Administratie publica; Drept - Drept.Masterate:Ingineria si managementul calitatii produselor industriale - 1 an / zi; Sisteme automate avansate de conducere a proceselor industriale si energetice - 1 an / zi; Managementul securitatii si a sanatatii in munca - 1 an / zi; Grafica si design industrial - 1 an / zi; Managementul sistemelor calitatii - 2 ani / ID; Management energetic - 1,5 an / zi,Istoria lit. si Sistemul criticii literare; Studii de gen si performante manageriale; Elitele si proiectele de constructie europeana; Informatica si matematica aplicata;Managementul afacerilor; Managementul Financiar - Contabil; Consultanta juridica si management in afaceri;Managementul Administratiei publice; Management sanitar; Managementul proiectelor; Managementul resurselor umane; Managementul consilierii in cariera; Managementul calitatii vietii; Managementul relatiilor internationale si afacerilor europene;Cursuri postuniversitare de specialitate:Informatica, Pregatirea si perfectionarea personalului didactic; Formarea de formatori pentru integrarea europeana.Departamentul pentru invatamant cu Frecventa Redusa si la Distanta scolarizeaza domenii si specializari universitare si postuniversitare: Stiinte - Exacte, Umaniste, Juridice, Sociale si politice, Economice. Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic: pregatire initiala si continua a personalului didactic.Activitatea de cercetare: se realizeaza la nivelul fiecarei catedre in cadrul Centrelor de cercetare si se bazeaza pe preocuparile stiintifice individuale, pe tematici liber alese ce pot fi valorificate prin publicatii, comunicari, contracte de cercetare, brevete de inventii.Biroul pentru Programe Comunitare: organizeaza si monitorizeaza proiectele si acordurile de cooperare internationala, mobilitatile studentesti si de formatori, bursele de studiu in strainatate, promoveaza imaginea universitatii, participa activ la programele:Leonardo, CEEPUS si Jean Monnet, SOCRATES. Centrul de Consiliere si Orientare pentru Cariera: consiliere in cariera, marketing educational si PR, studii sociologice.Compartimentul Managementul Calitatii: implementarea si certificarea Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001: 2001.Centrul de instruire si perfectionare: furnizeaza servicii de consultanta, programe de formare continua si perfectionare a viitorilor si actualilor intreprinzatori si a personalului si managerilor din IMM-uri.Centrul de testare autorizat ECDL: obtinerea Permisului European de Conducere a Calculatorului.Biblioteca: 147.288 volume; periodice de specialitate, standarde de stat, CD-uri, casete audio-video, enciclopedii, acces la Baza de date Stiintifica online.Campus universitar: camin cu 400 de locuri.Pagina web: site propriu; nod zonal al retelei nationale RoEduNet. - www.upm.roEditura Universitatii "PETRU MAIOR": acreditata de CNCSIS; atelier propriu de multiplicare.

Furnizor de:

  • Cercetare, in general
  • Cercetare si testari
  • Cercetari in domeniul inteligentei artificiale...

PRO CARDIA SRL

Import, comercializare, service aparatura medicala:- Electrocardiograme;- Testare la efort;- Defibrilatoare;- Radiologie;- Spirometre;- Audiometre;- Dopplere;- Monitoare ATI;- Sisteme HOLTER;- Fizioterapie: ultrasunete, electroterapie, terapie combinata, laserterapie, magnetoterapie, vacumterapie, unde scurte, miofeedback, software terapeutic;- Balneoterapie: cazi pentru celulare, cada tip fluture, baie medicinala, masaj subacval, dus masaj Vichy, lifturi pacient, parafina, namol;- Wellness;- Aerosoli;- Oxigenoterapie;- Kinetoterapie: echipamente fitness, echipamente kinetoterapie, elongatii, canapele de tratament;Dezvoltare aplicatii software in domeniul medical si business.Import and trade of medical equipmentand service hereof:- Electrocardiograms;- Effort testing;- Defibrilators;- Radiology;- Spirometers;- Audiometers;- Doppler scanning;- ATI monitors;- HOLTER monitoring systems;- Physiotherapy: ultrasound, electrotherapy, combined therapy, laser therapy, magneto-therapy, vacuum therapy, short-waves, miofeedback, therapy software;- Balneotherapy: cellular tubs, Hubbard tanks, medicinal bath, underwater massage, Vichy shower massage, patient lifts, paraffin, mud baths;- Wellness;- Aerosols;- Oxygenotherapy;- Kinesitherapy: fitness equipment, kinesitherapy equipment, elongations, treatment couches;Development of software applications in the medical and business fields.

Furnizor de:

  • Echipamente cu ultraviolete (UV), infrarosii si radiologice, pentru aplicatii medicale si biologice
  • Seturi complete pentru radiologie
  • Echipamente digitale complete pentru radiologie...
Inapoi in partea de sus a paginii