Companii - Cercetare si testari - România

Rafineaza cautarea:
Inapoi
Rezultatele selectiei pentru : România
650 Companii
Descopera Top Companii de incredere

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE I.C.S.I. RAMNICU VALCEA

Cercetarea echilibrelor si proceselor de separare a izotopilor hidrogenului (tritiu, deuteriu), inclusiv la nivel de instalatie pilot industriala.Cercetarea si dezvoltarea proceselor criogenice, echipamente si tehnologii specifice, standuri experimentale.Cercetarea echilibrelor si proceselor de separare a gazelor, tehnologii de purificare si recuperare inaintata.Dezvoltarea de metode, aparatura, echipamente pentru controlul proceselor de separare izotopica si de realizare a temperaturilor criogenice.Valorificarea direct in productie a cercetarilor proprii (gaze ultra-pure si amestecuri de gaze, echipamente, aparatura de analiza, studii de risc, expertizari, servicii de inginerie si transfer tehnologic).Tehnologii si instalatii criogenice pentru separarea, purificarea si lichefierea gazelor (argon, heliu, hidrogen, bioxid de carbon, azot, oxigen).Gaze pure (argon, heliu, hidrogen, bioxid de carbon, azot), GAZVIL - amestecuri de gaze pentru sudura (argon + bioxid de carbon, argon + oxigen, argon + heliu, argon + bioxid de carbon + oxigen, argon + hidrogen) si industria alimentara (azot + bioxid de carbon, azot + etilena), amestecuri de gaze pentru stingerea incendiilor.Tehnologii pentru separarea apei grele, aparatura de analiza, asistenta tehnica si expertizare, analize de tritiu.Pompe de vid turbomoleculare, vacuummetru pentru vid inalt, componente si accesorii pentru standuri de vid inalt, pompe dozatoare, compresoare cu membrana, pompe criogenice, pompe pentru vehiculat lichide criogenice.Etaloane de apa deuterata, apa grea si apa usoara (cu continut redus in deuteriu).Studii de risc pentru instalatii din industria chimica si petrochimica.Echilibrari sisteme rotative de mare turatie si diagnoza vibrationala.Analize izotopice pentru izotopi stabili si radioactivi.Analize cantitative de gaze si componente organice si anorganice in stare lichida si gazoasa.

Furnizor de:

 • Instalatii de criogenie
 • Camere criogenice
 • Instalatii criogenice, cu refrigerare...

PROVISION SOFTWARE DIVISION SRL

Partener oficial BSI in Romania si Europa de Est pentru distributie de hardware si software de securitate IT.Productie si comercializare de componente si sisteme.Distributie de produse de securitate a informatiei:- Check Point- Nokia- RSA Security- Internet Security System- Network Associates- Aladdin- SoneSoft- Websense- SonicWall- Pentasafe- SurfControlComercializare de componente hardware si accesorii pentru care firma este distribuitor:- Transcend - memorii, placi video;- Mercury - placi de baza, placi video, placi de retea, camere foto digitale etc.;- SONY - videoproiectoare si ecrane cu plasma.Din portofoliul firmei mai fac parte: imprimante HEWLETT PACKARD, echipamente de retea D-Link, procesoare Intel si AMD, sisteme si notebook-uri COMPAQ, IBM, Fujitsu-Siemens, TOSHIBA, precum si altele.ProVision este Microsoft Certified Partner - comercializare de produse Microsoft.Servicii de:1. Internet;2. Consultanta si audit in domeniul securitatii informatiei;3. Consultanta si audit al retelelor de calculatoare;4. Consultanta in domeniul software:- implementare si administrare de sisteme de operare;- creare, implementare si administrare de sisteme de securitate a informatiei;- implementare de software pentru managementul retelelor de calculatoare;- monitorizare si analiza a traficului in retele complexe LAN/WAN;5. Consultanta in domeniul hardware pentru instalarea si configurarea de sisteme si servere COMPAQ;6. Realizare de sisteme informatice pentru beneficiari;7. Intretinere si reparare a calculatoarelor si echipamentelor periferice;8. Montaj, punere in functiune, asistenta tehnica, service, in perioada de garantie si post garantie, atat pentru produsele si bunurile din productia proprie, cat si de la terti;9. Cursuri autorizate de instruire pentru produsele Check Point, Microsoft, BSI si (ISC)2.

Furnizor de:

 • Circuite integrate (IC)
 • Circuite integrate pentru computere (CPU)
 • Camere de filmat personale, pentru televiziune si pentru cinematografie...

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRACEA

Cercetari fundamentale in domeniile: genetica, ecologie, biodiversitate, dendrometrie, silvicultura, entomologie, fitopatologie, cinegetica;Asistenta tehnica pentru: aplicarea rezultatelor cercetarii in productie pentru domeniile de activitate specifice, rezolvarea operativa a problemelor din sectorul forestier;Consultanta si expertiza pentru problemele specifice sectorului forestier;Elaborarea de studii de specialitate pentru fundamentarea deciziilor in administratia silvica;Elaborarea de strategii, norme tehnice si instructiuni pentru sectorul forestier;Elaborarea de studii de impact si bilanturi de mediu;Elaborarea proiectelor privind: lucrari de investitii, impadurirea terenurilor din fondul forestier de stat si privat, impadurirea terenurilor productive si neproductive, amenajarea bazinelor hidrografice torentiale, drumuri forestiere, instalatii, amenajari si constructii silvice, pepiniere, perdele de protectie forestiere,spatii verzi, amenajarea padurilor de stat si private si a pasunilor impadurite;Masuratori si relevee topografice, restitutie fotogrametrica;Realizarea de editari, publicatii si lucrari grafice diverse pe calculator;Documentatii tehnice pentru obtinerea finantarilor externe: SAPARD, PHARE, Banca Mondiala, BERD;Servicii GIS, teledetectie: prelucrare imagini satelitare si aeriene, scanare, vectorizare planuri si harti, realizare baze de date GIS;Furnizarea de date si informatii diverse, referitoare la sectorul forestier;Conditionarea, conservarea si controlul semintelor, puietilor forestieri;Analize de laborator: analize de sol, apa din precipitatii, material vegetal, testarea pesticidelor utilizate in combaterea bolilor si daunatorilor forestieri, identificarea agentilor fitopatogeni si daunatorilor forestieri, analize privind bolile si daunatorii forestieri.

Furnizor de:

 • Seminte pentru agricultura si horticultura
 • Producerea si selectia de seminte, pentru silvicultura
 • Servicii de administrare a fondului forestier...

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MEDICO-MILITARA CANTACUZINO

Productie si comercializare de vaccinuri, seruri de uz uman, imunomodulatori, reactivi de diagnostic in vitro, produse fitoterapeutice, animale de laborator, nutreturi combinate. Servicii de diagnostic pentru populatie, expertiza microbiologica de referinta pentru sistemul national de supraveghere a bolilor transmisibile. Cercetare-dezvoltare in microbiologie, imunologie, biotehnologie. Servicii de control al calitatii produselor medicamentoase biologice. Institutul Cantacuzino indeplineste urmatoarele atributii a) cerceteaza si inoveaza, dezvoltand noi produse, in raport cu evolutia genetica a microorganismelor; b) asigura si multiplica materialul biologic necesar, in conformitate cu standardele si reglementarile in vigoare privind produsele farmaceutice; c) mentine instalatiile necesare realizarii obiectului de activitate prevazut in permanenta stare operativa de functionare; d) asigura, in caz de epidemie, un raspuns rapid, in conditiile legii, pe baza materialului biologic testat din rezerva constituita in acest sens; e) poate asigura, in caz de pandemii, in conditiile legii, produsele necesare pentru interventie; f) asigura platforma necesara studiilor preclinice pentru produse de interventii in caz de epidemii/ pandemii si epizootii; g) urmareste circulatia si modificarile microorganismelor si ale vectorilor care pot reprezenta un risc pentru sanatatea publica si efectueaza cercetari cu privire la evaluarea modalitatilor de prevenire si combatere; h) dezvolta infrastructuri pentru pastrarea, manipularea si cercetarea unor elemente moleculare, celulare si tisulare.

Furnizor de:

 • Preparate imunologice
 • Ser, antiantrax
 • Ser, antidifteric...

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Universitatea "PETRU MAIOR" Targu Mures, componenta a sistemului educational din Romania, este o institutie de stat pentru instructie superioara si cercetare stiintifica acreditata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, Consiliul National de Evaluare si Acreditare Academica si Guvernul Romaniei; are in componenta sa: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Stiinte si Litere, Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative, departamente, compartimente functionale si centre. Este o institutie antreprenoriala, cu o dinamica remarcabila, deschisa necesitatilor de formare ale publicului, actionand ca "O UNIVERSITATE PENTRU COMUNITATE". In conformitate cu Declaratia de la Bologna, Universitatea "PETRU MAIOR" vine in intampinarea tinerilor absolventi de liceu cu o oferta educationala complexa, structurata in functie de cerintele formulate de globalizarea pietei muncii si integrarea Romaniei in Uniunea Europeana. Oferta educationala cuprinde: invatamant universitar de zi, cu frecventa redusa si la distanta; programe de formare continua, de educatie a adultilor si programe de perfectionare a cadrelor didactice din preuniversitar si a personalului didactic propriu.Domenii de studiu de licenta / Specializari:Inginerie industriala - Tehnologia constructiilor de masini; Design industrial; Mecatronica si robotica - Mecatronica; Inginerie si management - Inginerie economica industriala; Ingineria mediului - Ingineria si protectia mediului in industrie; Ingineria sistemelor - Automatica si informatica aplicata; Calculatoare si tehnologia informatiei - Calculatoare; Inginerie energetica - Ingineria sistemelor electroenergetice;Matematica - Matematica informatica; Informatica - Informatica; Limba si literatura - Limba si literatura (Romana-Engleza, Romana-Franceza, Engleza-Franceza); Limbi moderne aplicate - Limbi moderne aplicate; Istorie - Istorie; Relatii internationale si studii europene - Relatii internationale;Management - Management; Contabilitate - Contabilitate si informatica de gestiune; Administrarea afacerilor - Economia comertului turismului si serviciilor; Finante - Finante banci; Stiinte administrative - Administratie publica; Drept - Drept.Masterate:Ingineria si managementul calitatii produselor industriale - 1 an / zi; Sisteme automate avansate de conducere a proceselor industriale si energetice - 1 an / zi; Managementul securitatii si a sanatatii in munca - 1 an / zi; Grafica si design industrial - 1 an / zi; Managementul sistemelor calitatii - 2 ani / ID; Management energetic - 1,5 an / zi,Istoria lit. si Sistemul criticii literare; Studii de gen si performante manageriale; Elitele si proiectele de constructie europeana; Informatica si matematica aplicata;Managementul afacerilor; Managementul Financiar - Contabil; Consultanta juridica si management in afaceri;Managementul Administratiei publice; Management sanitar; Managementul proiectelor; Managementul resurselor umane; Managementul consilierii in cariera; Managementul calitatii vietii; Managementul relatiilor internationale si afacerilor europene;Cursuri postuniversitare de specialitate:Informatica, Pregatirea si perfectionarea personalului didactic; Formarea de formatori pentru integrarea europeana.Departamentul pentru invatamant cu Frecventa Redusa si la Distanta scolarizeaza domenii si specializari universitare si postuniversitare: Stiinte - Exacte, Umaniste, Juridice, Sociale si politice, Economice. Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic: pregatire initiala si continua a personalului didactic.Activitatea de cercetare: se realizeaza la nivelul fiecarei catedre in cadrul Centrelor de cercetare si se bazeaza pe preocuparile stiintifice individuale, pe tematici liber alese ce pot fi valorificate prin publicatii, comunicari, contracte de cercetare, brevete de inventii.Biroul pentru Programe Comunitare: organizeaza si monitorizeaza proiectele si acordurile de cooperare internationala, mobilitatile studentesti si de formatori, bursele de studiu in strainatate, promoveaza imaginea universitatii, participa activ la programele:Leonardo, CEEPUS si Jean Monnet, SOCRATES. Centrul de Consiliere si Orientare pentru Cariera: consiliere in cariera, marketing educational si PR, studii sociologice.Compartimentul Managementul Calitatii: implementarea si certificarea Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001: 2001.Centrul de instruire si perfectionare: furnizeaza servicii de consultanta, programe de formare continua si perfectionare a viitorilor si actualilor intreprinzatori si a personalului si managerilor din IMM-uri.Centrul de testare autorizat ECDL: obtinerea Permisului European de Conducere a Calculatorului.Biblioteca: 147.288 volume; periodice de specialitate, standarde de stat, CD-uri, casete audio-video, enciclopedii, acces la Baza de date Stiintifica online.Campus universitar: camin cu 400 de locuri.Pagina web: site propriu; nod zonal al retelei nationale RoEduNet. - www.upm.roEditura Universitatii "PETRU MAIOR": acreditata de CNCSIS; atelier propriu de multiplicare.

Furnizor de:

 • Cercetare, in general
 • Cercetare si testari
 • Cercetari in domeniul inteligentei artificiale...

GEOMOLD SA

Cercetarea geologica a substantelor minerale utile solide si lichide cu exceptia hidrocarburilor si minereurilor radioactive.Elaborarea documentatiilor geologice, hidrogeologice si geochimice complexe, precum si executia lucrarilor aferente.Efectuarea analizelor specifice.Executia de lucrari pentru deschiderea minelor, lucrari de exploatare pentru mangan, materiale de constructii, ape subterane, etc. (cercetarea, exploatarea si valorificarea unor resurse minerale utile solide si ape subterane in Romania si in strainatate; investigarea impactului activitatilor de cercetare geologica si exploatare asupra mediului inconjurator; activitati privind prelucrarea metalelor prin aschiere, prelucrarea lemnului si a rocilor ornamentale.Activitatea de cercetare geologica:- lucrari miniere: puturi de exploatare betonate pentru deschiderea in adancime a zacamintelor cu sectiuni de sapare de 17,30 - 28,30 m.p., executate de la suprafata sau din subteran si echipate cu toate unitatile pentru transport personal si materiale, aeraj, evacuare ape de mina, alimentari cu apa si aer tehnologic, energie electrica; suitori pentru cercetare, cu sectiunea de 3,2 - 5,1 m.p. sau echipati pentru exploatare, cu sectiunea de 6,3 m.p., armati in lemn, metal, beton, zidarie de boltari; galerii duble betonate cu sectiunea de 13,1 - 18,3 m.p., galerii de acces (transport, directionale, transversale) cu sectiunile de 6,2 m.p. si 6,7 m.p. (armate circular); nise de cercetare din galerii directionale cu sectiunea 5,0 m.p. sau din suitori cu sectiunea de 3,5 m.p.; plane inclinate pentru deschiderea in adancime a zacamintelor sau pentru colectarea apelor de mina, cu sectiuni de 5,20 - 10,20 m.p.; camere subterane pentru suitori si foraje de mica si medie adancime; lucrari miniere usoare (santuri, derocari, descoperte si puturi de cercetare pana la adancimea de 20 m); lucrari miniere speciale pentru amplasarea pompelor, masinilor de extractie, posturi de transformare, etc.; abataje si microcariere experimentale, balastiere.- lucrari de foraj: foraje geologice cu sondeze si sonde, executate de la suprafata sau din subteran, in grupele de adancime 0 - 100 m, 0 - 300 m, 0 - 700 m, 0 - 1200 m, 0 - 2000 m.; foraje pentru cercetarea apelor subterane (grupele de adancime 0 - 100 m, 0 - 300 m si 0 - 700 m), in regim de piezometre sau pentru pompari experimentale, cu diametre de pana la 444 mm; foraje cu sonde pentru cercetarea acumularilor de hidrocarburi si de ape geotermale cu diametre de pana la 295 mm, tubate si echipate pentru exploatare.- prospectiuni pentru substante minerale utile: prospectiuni geologice la diferite grade de detaliere, insotite sau nu de lucrari miniere usoare si foraje de mica adancime; cartari geologice si intocmire de harti la scarile 1:25.000, 1:10.000; 1:5.000 ;i 1:2.000; prospectiuni geochimice (litogeochimice, pedogeochimice, hidrogeochimice, biogeochimice) pentru minereuri neferoase si auroargentifere; prospectiuni hidrogeologice pentru ape plate, studii pentru cunoasterea hidrogeologica a zacamintelor; prospectiuni geologo-tehnice pentru conturarea si evaluarea zacamintelor de roci ornamentale, roci utile (roci de constructii, agregate naturale de rau, etc.), pentru stabilirea conditiilor de fundare la constructiile industriale si civile;- analize si determinari de laborator: analize prin difractometrie - spectrofotometrie si fluorescenta cu raze X; analize termodiferentiale; analize mineralogice, petrografice, micropaleontologice, analize rationale; analize pentru carbuni si substante combustibile; analize de ape potabile, industriale, plate; analize granulometrice, determinari de greutate volumetrica, etc.;- lucrari topografice: poligomatii pentru determinarea de coordonate; ridicari tahimetrice, nivelmetrice; elaborare de planuri de situatie, relevee, planuri cadastrale, harti topografice;- documentatii geologice si tehnico - economice: elaborare de proiecte pentru cercetarea geologica a acumularilor de substante minerale utile solide, de ape subterane, ape plate;proiecte tehnice pentru executia de lucrari geologice, microcariere si abataje experimentale; rapoarte geologice de sinteza cu sau fara evaluare de rezerve insotite de analize economice pentru omologarea si punerea in exploatare a rezervelor; documentatii de predare la exploatare a rezervelor geologice; documentatii privind punerea in exploatare a zacamintelor (de instruire a perimetrelor de exploatare, documentatii de deschidere si exploatare, preliminarii anuale de exploatare, studii tehnico - economice de exploatare, etc.); studii geologice, geochimice si hidrogeologice complexe; studii privind impactul activitatilor de cercetare geologica si de exploatare asupra mediului; expertize geologice; prelucrarea automata a datelor si informatiilor geologice, topografice, economico-financiare, etc., inclusiv a informatiilor grafice;- lucrari auxiliare: constructii civile si industriale, inclusiv unitatile aferente (alimentari cu energie electrica, aer si apa tehnologica); lucrari de pregatire si organizare minerit sau foraj; lucrari de intretinere si reparatii, prelucrari la cald a metalelor, prelucrari prin aschiere, lucrari de tamplarie in lemn si in metal; transport auto pentru marfuri si persoane; incercari tehnologice de debitare si prelucrare (lustruire si slefuire) roci ornamentale.Activitatea de exploatare:- lucrari de deschidere, pregatire si exploatare din subteran a acumularilor de minereuri de mangan si polimetalic sau cuprifere;- cariere si microcariere pentru exploatare de roci ornamentale, roci de constructii, etc.;- foraje pentru captarea si exploatarea apelor subterane;- prelucrarea si valorificarea rocilor ornamentale.

Furnizor de:

 • Contractori de lucrari de terasare, excavare, de fundatii si strapungere de tuneluri
 • Contractori de lucrari de foraj, injectie si testari de teren prin forare
 • Contractori pentru forari si prospectiuni, pentru petrol si gaze naturale...

CAOM SA

Productie si export de:1. Termorezistente:Termorezistente tip: Pt 50 ohm, Pt 2x50 ohm; Pt 100 ohm; Pt 2x100 ohm, domeniu de masurare: -200...+500 grade C, clasa A sau B.2. Termocupluri tehnice:Fier-Constantan (J), 0...+500 grade C; Cromel-Alumel (K),0...+1200 grade C; Cromel-Copel (L); -200...+600 grade C; Cromel-Constantan (E); -270...+1000 grade C; PtRh 10% Pt (S), 0...+1300 grade C; PtRh 30% - PtRh 6% (B), 600...+1600 grade C.3. Cabluri de compensatie (prelungire) pentru termocupluri:Fier-Constantan (JX), Cromel-Alumel (KX), Cromel-Copel (LX), PtRh 10 % - Pt (SX), PtRh 30 % - Pt (BX). Constructie: monofilar sau multifilar; tipul izolatiei: in PVC; teflon + tresa metalica; cauciuc siliconic si alte variante, la cererea beneficiarului;4. Transmitere semnal unificat pentru termorezistente si termocupluri domeniul de masurare: - 270...+1800 grade C; semnal de iesire: 4...20 mA; precizie: 0,5%;5. Diafragme si ajutaje (dispozitive de strangulare) diametru nominal: 25...1000 mm; presiune nominala maxima: 420 bar;6. Baterii de robinete pentru: izolarea, egalizarea presiunilor si/sau purjarea fluidelor manometrice pentru traductoare tip: FE 3 DE; FE 3 DL; FE 3 DH; AT 36 ID 100 M; T-DH si FE 1 DH; traductoare diferentiale din productia CAOM Pascani, etc.; presiune maxima de exploatare la 400 grade C de 200 bar; presiune maxima de exploatare la 200 grade C de 400 bar;7. Traductoare electronice de presiune: relativa, absoluta si diferentiala; semnal de iesire: 4...20 mA; precizie: 0,5%; domeniu de masurare: 0...600 bar; alimentare: sursa nestabilizata de tensiune de 12...40 Vcc; domeniu temperaturi de lucru: -30...+120 grade C;8. Robinete de inchidere cu ventil; diametru nominal: 4, 7, 8, 10, 15, 20 si 25 mm; presiune statica maxima: 400 bar; Tmax. 550 grade C; cu doua/trei cai;9. Aparatura de masura si control: indicatoare, inregistratoare, regulatoare, transmitere inteligente, module de achizitie inteligente, contoare;10. Software industrial: CAOM dispecer energetic, CAOM CELSIUS 3 PLUS (sistem de monitorizare a temperaturilor), CAOM FLUX MANAGER (monitorizare si control a proceselor industriale), CAOM TRANSMIT@ (sistem de trasmisie date pe arii extinse).

Furnizor de:

 • Inregistratoare pentru cercetare si industrie
 • Inregistratoare digitale
 • Inregistratoare de diagrama, fara hartie...
Inapoi in partea de sus a paginii
Prospecteaza eficient Cercetare si testari firmelor specializate in domeniul cu sistemul modial Kompass si baza de date cu multiple criterii de cautare. Consulta informatii importante despre Cercetare si testari firmelor specializate in domeniul cu baza de date mondiala Kompass si optiunile ei de cautare.
Cu activitate in peste 60 de tari, portalul international Kompass cu profile detaliate gratuite ale firmelor asigura informatii de activitate si financiare de incredere si actualizate frecvent. Pentru fiecare firma inregistrata in baza noastra de date, cauta numarul de angajati, serviciile, adresa si cel putin un numar de telefon va fi contactabil. Aceste cateva criterii sunt tot atatia indicatori de performanta pentru operatiunile de comunicare: numar de angajati, servicii, activitate, cifra de afaceri, si multe altele…
Easylist este o solutie online de selectare de afaceri care iti permite definirea prospectilor din baza de date B2B Kompass. Construieste usor fisiere cu contacte de care ai nevoie pentru achizitia de prospecti si campanii de emailing. Datorita Easylist, poti identifica, califica si identifica precis prospecti. Testeaza EASYLIST, aplicatia online de prospectare de oferte dezvoltata de Kompass